DANE TECHNICZNE 24 30
Moc i sprawność
Znamionowe zużycie ciepła max / min kW 20 / 4,7 24 / 5,8
Moc użytkowa w trybie CWU max/min kW 23,5 / 4,7 29 / 5,8
Moc użytkowa max/min (80°C-60°C) Pn kW 19,6 / 4,6 23,6 / 5,7
Moc użytkowa max/min (50°C-30°C) Pn kW 21 / 4,9 25,6 / 6,1
Max/min moc wyjściowa ciepłej wody użytkowej Pn kW 23 / 4,6 28,5 / 5,7
Wydajność spalania (gazy spalinowe) % 98,4 98,4
Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła (60/80°C) % 98 / 88,2 98,2 / 88,5
Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła (30/50°C) % 105 / 94,6 106,5 / 95,9
Sprawność dla 30% mocy i 30°C % 108,5 / 97,7 108,6 / 97,8
Minimalna sprawność przepływu kalorycznego (60/80°C) Hi/Hs % 97,1 / 87,4 97,6 / 87,8
Ocena w skali gwiazdowej (dyrektywa 92/42/EEC) ★★★★ ★★★★
Klasyfikacja Sedbuk A / 90,2 A / 90,4
Strata palnika podczas działania % 1,6 1,6
Emisja
Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora Pa 100 100
Klasa NOx klasa 6 6
Temperatura spalin (GZ20) °C 54 53
Zawartość CO2 (G20) (80°C-60°C) Max / min % 9,4 / 8,9 9,4 / 8,9
Zawartość CO (0%O2) (80°C-60°C) Max / min ppm 178 / 6 181 / 7
Zawartość O2 (G20) (80°C-60°C) % 3,7 3,7
Maksymalny przepływ spalin (GZ20) kg/h 37 45,7
Nadwyżka powietrza (80°C-60°C) % 21 21
Cechy operacyjne
Ciśnienie zasilania metanem (G20) mbar 20 20
Obieg CO
Temperatura CO min/max (dla wysokiego zakresu temperatur) °C 35 / 82 35 / 82
Temperatura CO min/max (dla niskiego zakresu temperatur) °C 20 / 45 20 / 45
Ciśnienie występujące w naczyniu zbiorczym bar 1 1
Maksymalne ciśnienie w obiegu ogrzewania bar 3 3
Pojemność naczynia przeponowego l 6,5 6,5
Obieg CWU
Min/max temperatura CWU °C 36/60 36/60
KONDENSAT
Max. produkcja kondensatora[produkcja kondensatu [kg/h] 50/30 °C 100% Qrated] l/h 1,8 2
PH kondensatu PH 2,38 2,38
Parametry elektryczne
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50
Całkowita pobierana moc elektryczna W 62 64,7
Minimalna temperatura otoczenia °C 0 0
Poziom zabezpieczenia elektrycznego IP X5D X5D
WAGA I WYMIARY
Waga kg 26 28
Wymiary(W x H x D) mm 745/ 400 / 319 745 / 400 / 319
Przewiń do góry